Keď čumí aj spravodlivosť

Aj keď M. Jankovská ochorela, spravodlivosť by chorá byť nemala.

Každý vie, že spravodlivosť má byť slepá, a nie hluchá. Že má byť rýchla, a nie pomalá. Že má byť nielen uskutočňovaná, ale má sa takou aj javiť. Nič z uvedeného však neplatí v súvislosti s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti M. Jankovskou.

Mandát sudkyne si uplatnila predčasne a v rozpore so zákonom, čo však nie je ani tak jej chyba, ako chyba predsedu Krajského súdu v hlavnom meste, ktorý to pripustil a ktorý je ešte stále predsedom. Z vôle ministra spravodlivosti G. Gála, ktorý tak za predčasný návrat M. Jankovskej do talára prevzal osobnú zodpovednosť.

Čudný postup minister spravodlivosti G. Gál zvolil aj v prípade odmietania podať návrh na disciplinárne konanie dvoch sudkýň, z ktorých jedna je M. Jankovská. Minister návrh predložil vyšetrovateľom, aby vraj neprišlo k zmareniu trestného konania, keďže návrh na disciplinárne konanie vraj môže byť v niektorých bodoch s ním totožný. A keď by sa disciplinárne konanie právoplatne skončilo potrestaním sudkyne, mohlo by to vraj viesť k zmareniu ďalšieho postupu voči nemu podľa Trestného poriadku. Lebo nemožno potrestať jednu osobu dva krát v tej istej veci.

Isto, takáto situácia, keď má na sudkyňu zamierený hľadáčik aj minister a tiež polícia môže nastať. Avšak, zákon s ňou aj počíta – umožňuje v takom prípade totiž disciplinárne konanie prerušiť. Napríklad preto, lebo sa proti dotknutej osobe začalo viesť trestné konanie. Alebo, keď sa disciplinárny senát domnieva, že môže ísť o trestný čin – konanie preruší a vec postúpi orgánom činným v trestnom konaní. Je pritom azda dôležité, že disciplinárny senát tak musí urobiť, a nie, že tak iba môže urobiť.

Jednoducho povedané:

neexistuje žiadny rozumný dôvod na to, aby voči reprezentantovi súdnej moci nebol podaný návrh na disciplinárne konanie, hoci by ho hneď aj začal vyšetrovať za rovnaký skutok reprezentant výkonnej moci. Ide o dve rôzne veci – sudcovská česť nemôže byť závislá iba od rozhodnutia vyšetrovateľa, zmysel aj úloha disciplinárneho konania je v inom.

Napríklad aj v tom, aby ten, kto má právomoc podať návrh na disciplinárne konanie konal hneď, a nevyhováral sa na iných. Okrem kolegov M. Jankovskej na Krajskom súde v Bratislave je to minister G. Gál, ale činiť sa mala hlavne predsedníčka Súdnej rady L. Praženková.

Zhruba po dvoch týždňoch od avizovaného podania návrhu na disciplinárne konanie dvoch sudkýň sa minister G. Gál predsa len rozhýbal a návrh voči jednej z nich – M. Jankovskej – zrejme aj podal. Druhá ostala v závetrí, podobne ako ďalší sudcovia, napríklad David Lindtner, ktorý sa síce vzdal stoličky predsedu súdu, ale iba tým by jeho správanie nemalo byť vybavené či ospravedlnené, pričom v zástupe zostávajú aj mnohí iní.

Mimochodom, na reči ministra G. Gála, ako bude rázne zasahovať, zaplatila aj prezidentka Z. Čaputová: „Prezidentka víta, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podáva návrh na disciplinárne stíhanie sudkýň Moniky Jankovskej a Zuzany Maruniakovej,“ znie správa z paláca. Predčasná, pretože minister o tom iba hovoril, ale už to neurobil. A prezidentku Z. Čaputovú tak iba využil, použil či zneužil. Isto, je to aj jej chyba, keď dá iba na reči, a nie na skutky. Ľudovo povedané, sadla mu na lep, čo, isteže, nie je pre ňu dobrá vizitka.

Možno podobne, ako minister dal na reči vyšetrovateľov a preto podal návrh na disciplinárne konanie iba voči M. Jankovskej a iba z dôvodu „porušenia povinnosti sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti a to po celý čas trvania funkcie sudcu. Čo konkrétne, nie je známe, pričom do uvedeného dôvodu sa zmestí síce všetko, ale aj nič.

Takže ešte raz – prečo sú podané návrhy iba na sudcov M. Jankovskú a Š. Harabina, nevedno. Ani to, prečo ostatným sudcom tí, ktorí majú právo podať návrh na disciplinárne konanie voči nim, im upierajú verejne sa očistiť. Aj oni majú predsa právo obhájiť svoje správanie a postupy pred disciplinárnym senátom. Je to v ich záujme, je to v záujme sudcovského stavu, je to v záujme spravodlivosti, je to v záujme spoločnosti.

Toto všetko a mnohé iné, prirodzene, vie aj minister spravodlivosti G. Gál, aj predsedníčka Súdnej rady L. Praženková, aj šéfovia súdov a členovia súdnych rád každého súdu, jednoducho každý, kto má právo podať návrh na disciplinárne konanie. A predsa dostatočným a vierohodným spôsobom nič nevysvetľujú a ani inak nekonajú.

V čí prospech potom vlastne konajú?