Radšej mlčte, pán prezident!

Do trmy-vrmy okolo štrajku učiteľov, výpovedí zdravotných sestier a (ne)fungovania viacerých nemocníc vstúpil prezident s vlastnou hrou – z ničoho nič oznámil, že bez konzultácií s politickými stranami, ktoré vstúpia do parlamentu po nadchádzajúcich voľbách, nevymenuje  nových ústavných sudcov. „Bezprostredne po parlamentných voľbách budem so zvolenými predstaviteľmi parlamentných politických strán a Národnej rady hovoriť o tom, ako budeme ďalej postupovať“.

Andrej Kiska tým nielen nepochybne, ale aj jednoznačne, porušil Ústavu. Samozrejme, jeho prejav k danej téme bol oveľa dlhší, napriek tomu však uvedený citát nie je ani len možné považovať za vytrhnutý z kontextu. Vo zvyšku prejavu totiž prezident republiky naložil najmä Ústavnému súdu za jeho (ne)konanie vo veciach, v ktorých bola hlava štátu účastníkom konania.

Prezidentov alibizmus

Ústavne vzaté, prezident pri rozhodovaní o (ne)vymenovaní ústavných sudcov nemá čo čakať na výsledky parlamentných volieb, nemá čo a ani o čom oficiálne rokovať s ich predstaviteľmi.

Ide výlučne o rozhodnutie prezidenta, ako s navrhnutými kandidátmi na post ústavného sudcu naloží. Teda či niektorých z nich do funkcie vymenuje alebo nie. Ústava, ktorú je prezident aj Andrej Kiska povinný rešpektovať a podľa nej konať, mu žiadne takéto oprávnenie ani nepriznáva, ani nedáva. Prezidentov alibizmus a vyhováranie sa na výsledky parlamentných volieb, tak nie je vôbec namieste. Nedá sa tolerovať a treba ho rovno odmietnuť. Z dôvodu, že ani Andrej Kiska nedokáže urobiť jednoduchú vec – ukázať prstom na článok Ústavy, v ktorom mu takýto postup – odložiť rozhodnutie po parlamentných voľbách či rokovať s predstaviteľmi politických strán o tom, ako „budeme“ postupovať – umožňuje. Nie preto, lebo by to ukázať nechcel, ale preto, lebo nemôže. Nič také ani podobné totiž neexistuje.

Kiskova zodpovednosť

Prezident nemá pevne stanovený termín na rozhodnutie, dokedy má kandidátov na post ústavných sudcov, po doručení rozhodnutia o ich zvolení parlamentom, vymenovať alebo odmietnuť. Je výlučne na jeho rozhodnutí, kedy a ako s ich osudom naloží. Pliesť do toho parlamentné voľby a predstaviteľov politických strán, je nemiestne a chybné. Aj preto, lebo ich do toho nič nie je – svoju prácu v parlamente už urobili a teraz je na ťahu iba a len prezident.

Inými slovami, nedá sa zatiaľ prezidenta Andreja Kisku kritizovať za to, že vo veci nových ústavných sudcov ešte nerozhodol. Vytknúť mu však treba to, že nerešpektuje Ústavu, keďže svoje rozhodnutie odôvodňuje prostriedkami a postupom, ktoré sú s ňou v očividnom rozpore.

Mimochodom, prezident sa správa totožne ako Ústavný súd, ktorý pred pár rokmi svoju (ne)činnosť obhajoval argumentom, že bude lepšie rozhodnúť až po parlamentných voľbách. Mimochodom na druhú – kritizovali to vtedy nielen Ján Mazák či Lucia Žitňanská, ale aj médiá. Dnes sú ticho. Lebo Kiska.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *